MIAD-827 - 宇佐美舞2015年番号 睨まれレ○プ ○学生

MIAD-827 - 宇佐美舞2015年番号 睨まれレ○プ ○学生

世人谓其泻气,不敢施于虚体,岂不悖哉!何首乌内调气血,外散疮痈,功近当归,亦是血中气药。按此可补诸家本草之未详,故录之。

【注】跷者足也,奇经涉于足者之名也。人家多植之,妇女暑月以插发。

此疮能延及子孙,气之所冲尚能中人,生子多无皮肤,其胞尤为毒瓦斯所归,君之患必由于此。解黄蜡毒冬葵子或白菜煎汤饮。

余就《灵》、《素》二经晨夕揣度,日夜悟会,始识《灵》、《素》中原有明文耳。【注】胆俞穴,主治两胁胀满,干呕,惊悸,睡卧不安及酒疸,目睛发黄,面发赤斑脾俞主灸伤脾胃,吐泻疟痢疸瘕,喘急吐血诸般证,更治婴儿慢脾风。

从天池循内至天泉,从天泉穴行手太阴、手少阴两脉之间,入肘内曲泽穴,下臂行两筋之间,门、间使、内关、大陵四穴,入掌中劳宫穴,从劳宫循中指出其端,中冲穴也。杭城皆瓦屋,以竹木或砖或铜锡为承,引其水而注之缸,然必日使人梯而上视,如有鸟恶猫秽之瓦,即以洁瓦易之,再以净帚频为扫除,毋使木叶尘砂之积,则水始清。

从步廊上行一寸六分,亦去中行旁开二寸,仰而取之,神封穴也。冬春感受风热而病者,名曰风温,前已辨之矣。

Leave a Reply